Ponad 35 lat pracy zawodowej w Polsce, Austrii i USA

  

  

Profil zawodowy.

 

-  Porady IT dla malych firm,

-  Projektowanie i w drażanie  systemów komputerowych,

-  programowanie indywidualne w Access i HTML,

-  szkolenia IT z zakresu banków danych Access,

-  sieci komputerowe na bazie thin-terminali i systemów Windows-Server,

-  naprawy komputerów

-  odzyskiwanie logicznie uszkodzonych danych z nosników magnetycznych   

-  instalacja i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania

   użytkownika.

  

  

Praktyka zawodowa.

-  Programista w firmie IBM i DGC (Data General Corporation),

-  samodzielny informatyk w fabryce AVIA;  obsługa i nadzorowanie bazami danych dla

    potrzeb zarządzania fabryką, np. efekty gospodarcze, płace, finanse.

-  administrator ECLIPSE w dziale Informatyki Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu

    Drzewnego; programowanie i obsługa systemu do zbierania danych z fabryk z całej

    Polski opartego na taśmach dalekopisu i ich prezentowanie, Członek grupy

    w  programowaniu automatycznej linii produkcji sklejek,

-   Wojciech Łastowiecki jest autorem pierwszego polskiego programu do nauki przy   

    pomocy komputera. Program  wdrożony i używany w  Warszawie. Komputerem  

    był Data Point 6600.

-  praca jako samodzielny programista i Informatyk w wielu firmach niemieckich,

-  samodzielna praca zawodowa w branży  IT w Niemczech - wdrażanie systemów  

   informatycznych w małych firmach w oparciu o terminalowe sieci komputerowe:

      1.  wykonanie oprogramowania sieciowego  dla zakładów usługowych i małych firm,

      2.  wdrażanie systemów komputerowych w małych firmach i zakładach usługowych,

      3.  administrowanie sieciami LAN w małych firmach,

      4.  prowadzenie szkoleń z zakresu informatyki w  różnych organizacjach,

      5.  porady IT.

  

  

Wojciech Łastowiecki pisał artykuły I książki z dziedziny informatyki.

 

 Artykuly:   

 

- Komputerowa symulacja organizacji gospodarczej w celu okreslania strategii

  gospodarczej.  

- Nauka przy pomocy komputera.     

 

 Ksiazki:

 

- Programowanie mini-komputerów.                            

- Mini-Komputer jako inteligentny terminal.                 

- Proste sieci dla malych zakladów  w  systemie MU-DOS. 

 

,

 

 

 

 Komrka.:  537 664 629

 E-mail...:  info@it-eksperci.pl